STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Aktuality

XIzmč
16.06.2021

XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec

dnes 16.06.2021 v 17:00 můžete sledovat živý přenos z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec

 
XIzmč
09.06.2021

XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec svolává 

XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec  na den 16.června 2021 od 17,00 hod. do zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec, na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec


 
08.06.2021

ZÁMĚR pronajmout část pozemku p. č. KN 2527/1 ú. Starý Lískovec

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Dominikánské nám. 196/1, 602 OO Brno zastoupené starostou městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným vyhlašuje v souladu s ustanovením S 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění


 
0806 aktuálně
08.06.2021

Omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 08.06.2021

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 


 
0806 aktuálně
08.06.2021

Minmořádné opatření, ochrana dýchacích cest s účinností od 08.06.2021

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 


 
domov pro seniory logo
31.05.2021

Veřejná debata - „Přístavba a stavební úpravy DS Kosmonautů“.

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, ulice Kosmonautů 548/21, 625 00 Brno – Starý Lískovec

 
brno starý lískovec
26.05.2021

Prominutí místního poplatku z pobytu z důvodu mimořádné události

Magistrát města Brna jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) a podle ustanovení § 259 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl z moci úřední takto:

 
brno starý lískovec
26.05.2021

sociální pracovník/pracovnice OSPOD

Tajemnice úřadu městské části Brno-Starý Lískovec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkčního místa „sociální pracovník/pracovnice OSPOD“

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 312/2002 Sb.)


 
26.05.2021

Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu městské části Brno-Starý Lískovec za rok 2020 před projednání

Závěrečný účet je v souladu s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejněn na úřední desce ve zkráceném rozsahu a v celém rozsahu včetně komentářů na internetové adrese www.staryliskovec.cz, a v písemné formě na podatelně ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno.


 
novější1 [...] 6 7 8 9 10 11 12 [...] 20 [...] 32 starší
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load