STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1013

Kód životní situace: 001

Stížnost.

Stížnost je podání, které vyjadřuje určitý projev nespokojenosti s něčím nebo s někým
a týká se osobních zájmů osoby, která je učinila. Za stížnost se nepovažuje návrh na
zahájení řízení, odvolání, námitky proti jednotlivým úkonům a opatřením spojeným
s výkonem rozhodnutí podle zvláštních předpisů. Stížnost podaná ve prospěch jiného
je oznámením, stížnost sledující širší společenský prospěch je podnětem.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, právník

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jarmila Prátová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 8.2.2016

Datum poslední aktualizace: 5.2.2016

 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load