STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Aktuality

diecézní charita
25.06.2021

SBÍRKA NA POMOC LIDEM NA HODONÍNSKU A BŘECLAVSKU

Sbírka na pomoc lidem zasažených přírodními katastrofami na Hodonínsku a Břeclavsku

 
jihomor kraj
25.06.2021

Vyhlášení stavu nebezpečí pro ORP Hodonín a Břeclav

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2021 ze dne 24. června 2021 o vyhlášení stavu nebezpečí

Podle ust. S 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ust. S 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro vymezenou část území Jihomoravského kraje STAV NEBEZPEČÍ z důvodu vzniku krizové situace v návaznosti na extrémní bouřky a jimi způsobené následky a s tím související ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí.

 
XIzmč
16.06.2021

XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec

dnes 16.06.2021 v 17:00 můžete sledovat živý přenos z XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec

 
XIzmč
09.06.2021

XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec svolává 

XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec  na den 16.června 2021 od 17,00 hod. do zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec, na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec


 
08.06.2021

ZÁMĚR pronajmout část pozemku p. č. KN 2527/1 ú. Starý Lískovec

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Dominikánské nám. 196/1, 602 OO Brno zastoupené starostou městské části Brno-Starý Lískovec Mgr. Vladanem Krásným vyhlašuje v souladu s ustanovením S 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění


 
0806 aktuálně
08.06.2021

Omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 08.06.2021

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 


 
0806 aktuálně
08.06.2021

Minmořádné opatření, ochrana dýchacích cest s účinností od 08.06.2021

M I M O Ř Á D N É    O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: 


 
domov pro seniory logo
31.05.2021

Veřejná debata - „Přístavba a stavební úpravy DS Kosmonautů“.

Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, ulice Kosmonautů 548/21, 625 00 Brno – Starý Lískovec

 
novější1 2 3 4 5 6 7 8 [...] 20 [...] 28 starší
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load