STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Aktuality

uklidme konecnou zruseno
30.03.2020

ZRUŠENO! Ukliďme konečně konečnou !

Vzhledem k aktuální situaci je akce ZRUŠENA!

 
mimořádné opatření
27.03.2020

Mimořádné opatření ze dne 26.3.2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle §80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 
usnesení vlády
27.03.2020

Usnesení vlády České Republiky ze dne 26.3.2020

O B S A H:

130. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

131. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

132. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 
usnesení vlády
24.03.2020

Usnesení vlády České Republiky ze dne 23.3.2020

O B S A H:

122. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

123. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

124. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

125. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

126. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

127. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

128. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 
senioři
20.03.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7: 00 hod. – až 9: 00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 20. března 2020.Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března 2020, č. j. MZDR 12390/2020-1/MIN/KAN.

 
usnesení vlády
20.03.2020

Usnesení vlády České Republiky ze dne 19.3.2020

109. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

110. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

111. Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření,

vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb.

112. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

 
nouzový stav 180320
18.03.2020

ROZHODNUTÍ HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Podle ust. § 14 odst. 4 písm. h) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „krizový zákon“), v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění ad. § 14 odst. 6) zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,


 
aktuální nařízení
17.03.2020

Nařízení č. 6/2020

kterým se mění a doplňuje nařízení statutárního města Brna č. 5/2020, o přijetí krizového opatření

 
výzva 170320
17.03.2020

!! VÝZVA PRO OBČANY STARÉHO LÍSKOVCE !!

Z důvodu krizové situace a vyhlášení celostátní karantény

související s pandemií nového typu koronaviru COVID-19

Vás všechny vyzýváme k dodržování všech doporučení a nařízení

vydaných vládou ČR, popř. krajskou hygienickou stanicí.

 
novější1 [...] 17 18 19 20 21 22 23 [...] 34 starší
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load