STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Aktuality

kotlíková dotace
13.12.2021

Kotlíkové dotace v novém programovém období 2021-2027

Krajský úřad Jihomoravského kraje v rámci přípravy dotačního programu tzv. „kotlíkových dotací v novém programovém období 2021-2027“ zjišťuje seznam potenciálních zájemců o dotaci a výši jimi požadované podpory dle jednotlivých typů zdrojů tepla.

Za tímto účelem byl v Jihomoravském kraji zahájen průzkum zájmu. Jeho výstupem bude jmenný seznam potenciálních zájemců o dotaci vč. typu požadovaného zdroje tepla. Hlavním nástrojem prováděného průzkumu je v tuto chvíli dotazník zveřejněný na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.jmk.cz.

 
brno starý lískovec
10.12.2021

Provoz úřadu na konci roku 2021

Vážení občané, 

dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců úřadu popřála příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hlavně hodně zdraví, klidu a úspěšných kroků. 

Současně prosím přijměte s pochopením informaci, že jsme z provozních důvodů na Úřadě městské části Brno-Starý Lískovec přistoupili k celozávodní dovolené, a to od pondělí 27. prosince 2021 do pátku 31. prosince 2021.

 
ředitelství policie jmk
08.12.2021

Pozor na nákupy na internetu

Nakupování na internetu se stalo v posledním roce velkým hitem a mnoho domácností začalo ve větší míře tuto formu nakupování využívat. S tímto trendem vzrostla bohužel i aktivita osob, které mají nekalé úmysly a snaží se tohoto zájmu zneužít.
 
brno starý lískovec
08.12.2021

XIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec, 8.prosince 2021 od 17,00 hod.

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec svolává XIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec na den 8.prosince 2021 od 17,00 hod. do zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec, na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec


 
leták senioři DPI
01.12.2021

SENIORKY A SENIOŘI, POZOR!

Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, situaci je potřeba okamžitě řešit.

Zkontrolujte si, kdo byl Vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, nebo zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.


 
deratizace
29.11.2021

Deratizace ve vnitrobloku ulic Vltavská 2-8 x Mikuláškovo nám. 10-13.

Úřad městské části města Brna, Brno—Starý Lískovec, Odbor všeobecný oznamuje, že proběhne částečná plošná deratizace veřejné zeleně (veřejného prostranství)

 
2311 covid
23.11.2021

Mimořádná opatření od 22.11.2021 do odvolání !

M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

 
brno brno
16.11.2021

Obecně závazná vyhláška č. 19/2021 města Brna

Statutární město Brno, Zastupitelstvo města Brna 
Obecně závazná vyhláška č. 19/2021, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek 
DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1. 12. 2021 
Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz, Statutární město Brno 

 
milostivé léto
03.11.2021

Milostivé léto? Amnestie sankcí!

Od 28.října 2021 odstartuje tříměsíční období pro takzvané milostivé léto. Lidé budou moct vymazat své „veřejnoprávní“ dluhy. 

Co je třeba udělat, abyste využili této mimořádné akce?

 
novější1 [...] 5 6 7 8 9 10 11 [...] 20 [...] 34 starší
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load