Jana Bušovová

Funkce:referent, silniční správní úřad, ochrana zvířat, hygiena
Umístění:budova Oderská 4 -> dveře 223
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Odbor všeobecný -> vedoucí odboru, životní prostředí -> referent, silniční správní úřad, ochrana zvířat, hygiena
E-mail:jana.busovova@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 243