Bc. Michal Pařílek

Funkce:soc. pracovník, krizová řízení
Umístění:budova Oderská 4 -> dveře 118
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Odbor sociální, školství a kultury -> vedoucí odboru, soc. pracovník -> soc. pracovník, krizová řízení
E-mail:michal.parilek@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 208
Řeší tyto životní situace: