Marta Zavadilová

Funkce:bytový technik, žádosti o byt, nájem bytu
Umístění:budova Kurská 1
Pracovní zařazení:starosta MČ -> tajemnice ÚMČ -> Odbor správy budov a bytů -> vedoucí odboru -> bytový technik, žádosti o byt, nájem bytu
E-mail:marta.zavadilova@staryliskovec.cz
Telefon: +420 547 139 285