Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1000

Kód životní situace: 195

Přijímání oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů

Ohlašovací povinnost výskytu a podezření z výskytu škodlivého organismu stanovená § 9 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 215/2008 Sb. o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů ve znění pozdějších předpisů

Informace z jiných zdrojů:

  • www stránky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského:
    http://eagri.cz/public/web/ukzuz

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2016

Datum poslední aktualizace: 5.2.2016