Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1007

Kód životní situace: 80

Připojení sjezdu

Pozemní komunikace lze navzájem připojovat zřizováním křižovatek, nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. V případě připojení pozemních komunikací nebo připojení nemovitosti na pozemní komunikaci, je nutno podat žádost o připojení na místní komunikaci. Žádost musí být podána buď na příslušném formuláři, vydaném odborem všeobecným, Úřadu městské části Brno – Starý Lískovec, případně je podána individuální žádost se skutečnostmi, které jsou uvedeny ve formuláři.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2016

Datum poslední aktualizace: 22.2.2016