Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1008

Kód životní situace: 81

Uzavírka silnice nebo místní komunikace – částečná nebo úplná.

Místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze uzavřít jen na základě povolení silničního správního úřadu. Uzavírka může být buď částečná ( např. uzavření jednoho jízdního pruhu ), nebo úplná. Pokud to situace vyžaduje, stanoví silniční správní úřad v rozhodnutí o uzavírce také trasu objížďky.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2016

Datum poslední aktualizace: 22.2.2016