Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1009

Kód životní situace: 79

Zřízení vyhrazeného parkování v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště na území MČ Brno – Starý Lískovec

Zřízení vyhrazeného parkování v blízkosti sídla firmy nebo trvalého bydliště na území MČ Brno – Starý Lískovec je možné pouze na základě povolení silničního správního úřadu. Povolení může být vydáno pouze na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení ( prodloužení ) doby platnosti pro konkrétní vozidlo (SPZ), jméno uživatele, s přesným určením místa a je nepřenosné.

V MČ Brno – Starý Lískovec se povoluje vyhrazené parkovací stání jen mimo obytnou zónu, a na základě vydaného souhlasného stanoviska MČ Brno – Starý Lískovec.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2016

Datum poslední aktualizace: 14.5.2018