Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1010

Kód životní situace: 78

Vyhrazené parkovací stání pro osobu ZTP, ZTP/P

Silniční správní úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště. O vyhrazené parkovací stání si může požádat občan s průkazem ZTP, ZTP/P, občan nevidomý a imobilní. Povolení k užívání vyhrazeného parkovacího místa vydává příslušný silniční správní úřad formou rozhodnutí na dobu 1 roku s možností každoročního obnovení ( prodloužení ) doby platnosti.
Na zřízení vyhrazeného parkovacího stání není zákonný nárok.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2016

Datum poslední aktualizace: 14.5.2018