Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1011

Kód životní situace: 82

Zvláštní užívání komunikace

Místní komunikace lze užívat jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům, než pro které jsou určeny, jen na základě povolení zvláštního užívání vydaného silničním správním úřadem.
Povolení zvláštního užívání komunikace - ZUK (např. zábor chodníku nebo vozovky pro výkop, stavební práce, umístění inženýrských sítí, umístění zařízení pro prodej nebo služby, reklamního zařízení, sportovní a kulturní akce aj.)

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 4.2.2016

Datum poslední aktualizace: 22.2.2016