Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1014

Kód životní situace: 004

Petice.

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na orgány veřejné správy se
žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu,
které patří do působnosti těchto orgánů. Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti
soudů, nesmí vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování
osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu,
původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo
k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé
neslušnosti.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, právník

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jarmila Prátová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 8.2.2016

Datum poslední aktualizace: 5.2.2016