Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 1016

Kód životní situace: 005

Použití znaku a vlajky.

Znak města Brna mohou užívat město a městské části, jejich orgány, jimi zřízené nebo
založené organizační složky a právnické osoby, společnosti s majoritním majetkovým
podílem města, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol,
školských zařízení a předškolských zařízení a vysoké školy na území města Brna. Jiné
orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak města
Brna pouze se souhlasem Rady města Brna, a to na základě písemně podané žádosti
adresované na MMB, s výjimkou akcí pořádaných v součinnosti s městem Brnem
nebo Magistrátem města Brna a publikací vydávaných v součinnosti s městem Brnem
nebo Magistrátem města Brna, kdy souhlas k užití znaku města Brna vydává Odbor
vnitřních věcí Magistrátu města Brna.
Znak Městské části Brno – Starý Lískovec mohou užívat město Brno, Městská část
Brno – Starý Lískovec jejich orgány a organizace, společnosti s majoritním majetkovým podílem města a městské části, školy, předškolní zařízení a školská zařízení zařazená do sítě škol, školských zařízení a předškolských zařízení a vysoké školy na území Městské části Brno – Starý Lískovec. Jiné
orgány, organizace a zařízení, právnické a fyzické osoby mohou užívat znak
Městské části Brno – Starý Lískovec pouze se souhlasem Rady městské části, Brno – Starý Lískovec, a to na
základě písemně podané žádosti adresované Městské části Brno – Starý Lískovec, s výjimkou akcí pořádaných v
součinnosti se statutárním městem Brnem nebo Městskou částí Brno –Starý Lískovec, Magistrátem města
Brna nebo ÚMČ města Brna Brno – Starý lískovec, a takto vydávaných publikací, kdy souhlas k užití
znaku ÚMČ města Brna Brno – Starý Lískovec vydává starosta Městské části Brno – Starý Lískovec.
Vlajku města Brna a vlajku Městských části Brno – Starý Lískovec lze užívat bez předchozího souhlasu.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, právník

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jarmila Prátová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 8.2.2016

Datum poslední aktualizace: 5.2.2016