Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 974

Kód životní situace: 027

Potřeba bydlení v domě s pečovatelskou službou

Byty v domech s pečovatelskou službou (dále DPS) se rozumí byty v domech zvláštního určení pro bydlení seniorů a zdravotně postižených dospělých občanů. Bydlení v DPS a pečovatelská služba v nich se poskytuje především osaměle žijícím starým občanům, tak aby si mohli sami, alespoň v částečné míře zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí. Soustředěným bydlením starých občanů v jednom domě a svým vybavením umožňují DPS poskytovat potřebným starým občanům pečovatelskou službu kvalitně, racionálně a v potřebném rozsahu.

Další informace:

 • Na každý dům s pečovatelskou službou je sestavován Bytovým odborem samostatný pořadník.

  Pořadník je sestavován podle následujících kritérií:

  uvolnění obecního bytu : 5 bodů

  délka doby podání žádosti o byt: 1 bod (za každý započatý rok)

  příjem pečovatelské služby: 1- 5 bodů

  nemá v Brně rodinné příslušníky: 1 bod

  důvody zvláštního zřetele hodné: 3 body

Informace z jiných zdrojů:

 • Jednotlivé úřady městských částí - sociální odbory.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, soc. pracovník

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Michal Pařílek

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2007

Datum poslední aktualizace: 2.2.2016

Upřesnění a poznámky: