Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 977

Kód životní situace: 094

Postoupení smlouvy o nájmu bytu

Nájemci bytů v majetku města Brna mohou postoupit práva a povinnosti z nájemní smlouvy k bytu na základě dohody a jen s písemným souhlasem pronajímatelů.

Související životní situace:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: bytový technik, žádosti o byt, nájem bytu

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Marta Zavadilová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.1.2021

Datum poslední aktualizace: 21.10.2021

Upřesnění a poznámky: