Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 980

Kód životní situace: 094

Souhlas s podnájmem bytu nebo části bytu

Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí, i bez souhlasu pronajímatele. V případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžadují písemnou formu. Souhlas ke smlouvě o podnájmu bytu nebo jeho části může městská část udělit nájemci, který sám v bytě trvale nebydlí, pouze tehdy, nemůže-li nájemce ze závažných důvodů byt nebo jeho část užívat. Podnájem končí nejpozději s nájmem.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: bytový technik, žádosti o byt, nájem bytu

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Marta Zavadilová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 1.6.2021

Datum poslední aktualizace: 21.10.2021