Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 981

Kód životní situace: 051

Žádost o zřízení služebnosti (dříve věcné břemeno) k pozemku ve vlastnictví Statutárního města Brna - vyjádření MČ

Jedná se o zřízení služebnosti k pozemkům ve vlastnictví Statutárního města Brna dotčeným ukládáním technických sítí (energetické sítě, podzemní telekomunikační vedení, vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a vodovodní a kanalizační přípojky). Agendu vyřizuje Magistrát města Brna, městská část poskytne k žádosti o zřízení služebnosti vyjádření a to pouze u pozemků, jež jsou jí svěřeny.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 3.2.2016

Datum poslední aktualizace: 5.2.2016

Upřesnění a poznámky: