Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 982

Kód životní situace: 053

Návrh na dispozici s nemovitým majetkem města - prodej, pronájem, směna

Odbor všeobecný ÚMČ Brno – Starý Lískovec, Oderská 4, Brno přijímá a předkládá městské části k vyjádření návrhy na dispozice s nemovitým majetkem Statutárního města Brna.

Další informace:

  • Návrh na dispozici je předložen k projednání Radě MČ Brno – Starý Lískovec, následně je předložen k projednání v Zastupitelstvu MČ Brno – Starý Lískovec, pokud to druh dispozice vyžaduje.

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, životní prostředí

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Bc. Eva Novosádová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 3.2.2016

Datum poslední aktualizace: 5.2.2016