Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 986

Kód životní situace: 202

Územně plánovací informace o podmínkách vydání územního rozhodnutí, o podmínkách vydání územního souhlasu a o podmínkách provedení jednoduchých staveb bez předchozího územního rozhodnutí a územního souhlasu.

Dle ustanovení § 21 odst. (1) písm. b) a c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), poskytuje stavební úřad v rámci své působnosti předběžnou informaci o podmínkách, při jejichž splnění lze vydat územní rozhodnutí či územní souhlas k realizaci investičního záměru. Současně žadateli sdělí seznam dotčených orgánů, jejichž stanoviska a vyjádření bude vyžadovat. Územně plánovací informace platí 1 rok ode dne vydání, pokud stavební úřad v této lhůtě nesdělí žadateli, že došlo ke změně podmínek, za kterých byla vydána.

Další informace:

  • Z webových stránek Statutárního města Brna - www.brno.cz
    www.brno.cz

Informace z jiných zdrojů:

  • Na MMB - OÚPR, Kounicova 67, Brno

Související životní situace:

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, referent stavebního a vodoprávního úřadu

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Dana Hájková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 31.8.2007

Datum poslední aktualizace: 3.2.2016

Upřesnění a poznámky: