Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 989

Kód životní situace: 205

Žádost o vydání územního souhlasu

Dle ustanovení § 6 odst. (3) písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem k vydání územního rozhodnutí. Postupuje přitom dle §§ 76 - 92 stavebního zákona. Stavební úřad může rozhodnout o umístění stavby, o změně využití území, o změně stavby a o dělení zcelování pozemků ve zjednodušeném územním řízení.

Další informace:

  • Z webových stránek Statutárního města Brna - www.brno.cz
    www.brno.cz

Informace z jiných zdrojů:

  • MMB, Odbor územního a stavebního řízení, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, referent stavebního a vodoprávního úřadu

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Dana Hájková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 31.8.2007

Datum poslední aktualizace: 3.2.2016