Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 990

Kód životní situace: 208

Ohlášení stavby

Dle ustanovení § 13 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), je stavební úřad příslušným orgánem ve věcech stavebního řádu. Ohlašování typů a druhů jednoduchých staveb, terénních úprav a udržovacích úprav je specifikováno v § 104 odst. 2 stavebního zákona.

Další informace:

  • Z webových stránek Statutárního města Brna - www.brno.cz
    www.brno.cz

Informace z jiných zdrojů:

  • MMB, Odbor územního a stavebního řízení, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Za správnost návodu odpovídá - obecně: vedoucí odboru, referent stavebního a vodoprávního úřadu

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Ing. Dana Hájková

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 31.8.2007

Datum poslední aktualizace: 3.2.2016