Životní situace

Zobrazení situace: základní rozšířené úplné

Identifikační číslo návodu: 999

Kód životní situace: 185

Kam s odpadem?

Občan se potřebuje zbavit objemného odpadu (nevejde se do popelnice), nebezpečného odpadu z domácnosti či vytříděných složek (papír, sklo, PET lahve, směsný plast, nápojové kartony, hliníkové nápojové obaly, textil).

Další informace:

  • Shromažďovací místa a sběrná střediska odpadů přijímají odpady jen do naplnění své kapacity. Občan může odpad odvézt do kteréhokoliv sběrného střediska odpadů v Brně. Občan provede u odpadu odevzdávaného do sběrných středisek odpadů objemovou úpravu (např. rozložení skříně na desky) a roztřídění odpadů dle pokynů pracovníka obsluhy.

Informace z jiných zdrojů:

  • www.brno.cz

Za správnost návodu odpovídá - obecně: referent, místní hospodářství, služby, lesní hospodářství a zemědělství

Za správnost návodu odpovídá pan / paní: Mgr. Jarmila Kaplanová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni: 3.2.2016

Datum poslední aktualizace: 5.2.2016