STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Deratizační akce 02.02.2023 - 28.02.2023

brno starý lískovec

Úřad městské části, Brno — Starý Lískovec oznamuje, že proběhne částečná plošná deratizace veřejné zeleně (veřejného prostranství)

Ulice: 
 • Dunajská 27-35, vnitroblok, v zelení za bytovými domy; 
 • Dunajská 37-45, vnitroblok, v zeleni za bytovými domy; 
 • Kosmonautů od kotelny 15 a až po domov důchodců ul. Kosmonautů 23, zejména ve vnitroblocích a zejména v zeleni hraničící se soukromými zahradami; 
 • Vltavská 15-21 
 • Labská 1, 3, 5 zejména v zeleni za bytovými domy; +
 • Osová 2, 4, 6, 8 
 • Mikuláškovo nám. 1, 2, 3, 4 ve vnitroblocích a zejména u kontejnerových stání, speciálně za domem Osová 6


Realizace díla v termínu od 02.01.2023 do 28.02.2023

Deratizaci bude provádět specializovaná firma JM Deratizace, s.r.o., Žitná 44, 621 00 Brno

Aktivním prvkem moderních deratizačních přípravků jsou látky zamezující srážení krve. Dávka aktivní látky v nástraze zajišťuje požadovaný účinek na hlodavce, stejně tak její atraktivita je cílená na hlodavce. Obsah vysoce hořkých látek nástrahu činí nezajímavou pro necílové organismy.

Při deratizaci budou nástrahy odpovídajícím způsobem zabezpečeny před pozřením necílovými organismy.

Ošetřené plochy budou řádně označeny viditelnými cedulkami s výstrahou.

Nástrahy budou pokládány do potkaních děr, v případě nutnosti užití nástrah na otevřených prostranstvích budou použita deratizační uzamykatelná krmítka. Po ukončení kladení nástrah bude firma provádět kontrolu, odklízení a likvidaci uhynulých hlodavců, budou pokládány dle potřeby další čerstvé nástrahy, případně při špatném přijímání nástrah hlodavci, bude druh nástrahy obměněn. Odklízení zbylých nástrah bude zahájeno v době, kdy v dané lokalitě nastane zřejmý úbytek až vymizení hlodavců.

Zahájení a ukončení prací je ovlivněno vhodnými meteorologickými podmínkami.

Žádáme občany, aby bedlivě sledovali své okolí, nástrah se nedotýkali a majitele a chovatele psů upozorňujeme, aby po stanovené období preventivně zajistili své mazlíčky vodítkem!!!

Všeobecné zásady první pomoci

 • Při hrozícím bezvědomí postiženého uložit a přepravovat ve stabilizované boční poloze.
 • Znečištěný oděv okamžitě odstranit.
 • Při nadýchání: Postiženého udržovat v klidu, přemístit na čerstvý vzduch.
 • Při styku s kůží: Ihned důkladně omyjte mýdlem a vodou.
 • Při kontaktu s očima: Důkladně propláchnout pod tekoucí vodou po dobu minimálně 15 minut při otevřených víčkách.
 • Při požití: Okamžitě vypláchněte ústa a vypijte 200-300 ml vody.

! ! ! Poté ihned vyhledat lékařskou pomoc!!!

ÚMČ Brno — Starý Lískovec, Odbor všeobecný


3.1.2023 8:17:08 | přečteno 517x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load