STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

II. ZMČ 8. března 2023 v 17:00

brno starý lískovec

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec svolává II. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec na den 8.března od 17,00 hod. do zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec, na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec

Navržený pořad jednání:

A) Organizační část

Zahájení II. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec

Jmenování zapisovatelky jednání a sčítatelky veřejného (aklamačního) hlasování

Volba ověřovatelů zápisu

Schválení programu II. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec

B) Program jednání

1. Aktualizace „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně“

2. Prodej/pronájem částí pozemků p.č. 998/8, p.č. 998/15 a p.č. 998/19 k.ú. Starý Lískovec

3. Žádost o vyjádření ke směně pozemku p.č. 1745/8 k.ú. Starý Lískovec ve vlastnictví SmB

4. TJ TATRAN – směna pozemků, Návrh MmB, MO

5. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek

6. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu

7. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2023

8. Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec

9. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

10. Kontrola dle usnesení 1.5 z 2. zasedání Kontrolního výboru

11. Zpráva Finančního výboru za období 12/2022 – 02/2023

12. Různé, diskuse, dotazy

C) Ukončení jednání

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek městské části. Tento přenos je zaznamenáván, archivován a následně zveřejňován.

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je veřejné.

Mgr. Vladan Krásný, v.r.

starosta MČ Brno-Starý Lískovec

27.2.2023 13:48:24 | přečteno 121x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load