STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

III. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec, 7.června 2023 od 17,00 hod.

brno starý lískovec

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec svolává III. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec na den 7.června od 17,00 hod. do zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec, na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec

Navržený pořad jednání:

A) Organizační část

  • Zahájení II. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec
  • Jmenování zapisovatelky jednání a sčitatelky veřejného (aklamačního) hlasování
  • Volba ověřovatelů zápisu
  • Schválení programu III. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec

B) Program jednání

1. Navýšení nájemného o inflační příplatek – běžné obecní byty

2. TJ TATRAN – směna pozemků a budov, zajištění nezbytné cesty; Žádost o vyjádření MMB, MO

3. Návrh na dispozici s majetkem města – prodej pozemku p.č. 91/2

4. Žádost o vyjádření k odkupu pozemků p. č. 431/34, p. č. 955/2, p. č. 955/12, p. č. 1678/154, p. č. 1684/76, p. č. 1761/9 a p. č. 1903/47 k. ú. Starý Lískovec

5. Návrh OZV statutárního města Brna, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2010, k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství

6. Vytvoření společného školského obvodu

7. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2023

8. Zpráva Finančního výboru za období 3-5/2023

9. Rozpočtové opatření č. 9 – finanční vypořádání s městem za rok 2022

10. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2022

11. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

12. Různé, diskuse, dotazy

C) Ukončení jednání

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek městské části. Tento přenos je zaznamenáván, archivován a následně zveřejňován.

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je veřejné.

Mgr. Vladan Krásný, v.r.

starosta MČ Brno-Starý Lískovec

SVOLANI_ZMC_III_20230607.png, obrázek se otevře v novém okně

30.5.2023 12:24:51 | přečteno 440x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load