STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec

svolává

IV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec

na den 6.září od 17,00 hod. do zasedací místnosti 

ÚMČ Brno-Starý Lískovec, na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec 


Navržený pořad jednání:

 

A)  Organizační část

  • Zahájení IV. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec
  • Jmenování zapisovatelky jednání a sčitatelky veřejného (aklamačního) hlasování
  • Volba ověřovatelů zápisu
  • Schválení programu IV. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec

 

B)  Program jednání

 

1. Návrh změny Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací na veřejných prostranstvích ve městě Brně, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2014

2. Zbytný majetek – dotaz SMB, člena Rady města Brna pro majetek

3. Odsvěření svěřeného pozemku p. č. 2484/4 k. ú. Starý Lískovec

4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

5. Zpráva Finančního výboru za období 6-8/2023

6. Rozpočtové opatření č. 18 – převod 10 % odpisů vedlejší hospodářské činnosti za rok 2022 do hlavní činnosti

7. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2025–2029

8. Různé, diskuse, dotazy

 

C) Ukončení jednání

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek městské části. Tento přenos je zaznamenáván, archivován a následně zveřejňován.

 

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je veřejné.

 

 

Mgr. Vladan Krásný, v.r.

starosta MČ Brno-Starý Lískovec 
29.8.2023 14:08:17 | přečteno 344x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load