STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Používání zábavní pyrotechniky na území statutárního města Brna

petardy

Statutární město Brno, Obecně závazná vyhláška č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky 


Zastupitelstvo města Brna se na Z8/22. zasedání konaném dne 8. 12. 2020 pod bodem č. 7 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 


Článek 1 

Předmět a cíl 
  1. Předmětem této vyhlášky je regulace používání zábavní pyrotechniky ve statutárním městě Brně, neboť tato činnost může narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu s ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 
  2. Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření k zabezpečení veřejného pořádku, k ochraně bezpečnosti, zdraví a majetku a k ochraně před znečištěním, záblesky a dalšími negativními a obtěžujícími vlivy, které způsobuje používání zábavní pyrotechniky.

Článek 2 

Používání zábavní pyrotechniky

  1. Používání zábavní pyrotechniky se zakazuje na území statutárního města Brna. 
  2. Zákaz dle odstavce (1) se nevztahuje na: 
a) ohňostrojné práce, které podléhají povolovací povinnosti, a na ohňostroje a ohňostrojné práce, které podléhají ohlašovací povinnosti;
b) prskavky, konfety, dětské, dortové a obdobné fontány, pokud jsou jako pyrotechnické výrobky zařazeny do kategorie F1 a F2;
c) dny 31. prosince a 1. ledna. 
   

Statutární město Brno 

Obecně závazná vyhláška č. 29/2020, o regulaci používání zábavní pyrotechniky 

Článek 3 

Výjimka na základě žádosti 
  1. Na základě písemné žádosti, doručené nejméně 30 dnů před použitím zábavní pyrotechniky, může rada příslušné městské části udělit výjimku ze zákazu používání zábavní pyrotechniky podle ustanovení čl. 2 této vyhlášky, a to rozhodnutím vydaným dle zvláštních právních předpisů .
  2. Žádost o udělení výjimky musí obsahovat identifikaci žadatele, datum, místo, předpokládaný rozsah, důvod použití zábavní pyrotechniky a způsob zajištění ochrany bezpečnosti, zdraví a majetku. 
  3. Rada příslušné městské části může udělit výjimku pro použití zábavní pyrotechniky na oslavách, slavnostech a jiných kulturních nebo sportovních akcích, pokud její použití neodporuje veřejnému pořádku a je v souladu s ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. 

 Článek 4 

Sankce 

Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních právních předpisů .


11.12.2020 10:51:20 | přečteno 550x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load