STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Svolání I. ZMČ

I ZMČ

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec svolává 

I. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec  na den 14. prosince 2022 od 17,00 hod. do zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec,  na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec
Navržený pořad jednání:

A) Organizační část 

  •   Zahájení I. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec 
  •   Jmenování zapisovatelky jednání a sčitatelky veřejného (aklamačního) hlasování 
  •   Volba ověřovatelů zápisu 
  •   Schválení programu I. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec 

B) Program jednání 

1. Zpráva Finančního výboru za období IX.-XI./2022 
2. Návrh rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2023 
3. Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku p. č. 998/17 k. ú. Starý Lískovec, konkrétně dle GP č. 1786-4888/2021 pozemek p. č. 998/42 k. ú. Starý Lískovec o výměře 10 m2 
4. Žádost o vyjádření k prodeji/pronájmu částí pozemků p. č. 566/1, 566/24, 566/25  a 566/26 k. ú. Starý Lískovec 
5. Žádost o vyjádření k prodeji nebo pronájmu pozemku p. č. 1745/8 k. ú. Starý Lískovec 
6. Zásady pro poskytování měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněnými členy ZMČ  a dalšími nečleny ZMČ na období let 2022-2026 
7. Harmonogram zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec pro rok 2023 
8. Statut výborů Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec 
9. Různé, diskuse, dotazy 

C) Ukončení jednání 

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek městské části. Tento přenos je zaznamenáván, archivován a následně zveřejňován. 

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je veřejné. 

Mgr. Vladan Krásný, v.r. starosta MČ Brno-Starý Lískovec         


7.12.2022 13:20:38 | přečteno 590x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load