STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

UKONČENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

mimořádné opatření

- kontaktním místům veřejné správy (Czech POINT) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a to s okamžitou platností.

Odůvodnění:

Ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se ukončuje platnost bodu I/3 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j.: MZDR 12745/2020-5/MIN/KAN, ze dne 30. března 2020 (dále jen „Mimořádné opatření), kterým bylo s účinností od 1. dubna 2020 od 6:00 do 11. dubna 2020 do 6:00 všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařízeno, aby omezily rozsah úředních hodin na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří hodin v daném dni, o změně úředních hodin vhodným způsobem informovaly a zveřejnily omezený rozsah úředních hodin na svých úředních deskách.

Mimořádné opatření bylo vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Cílem opatření bylo omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů, tak aby se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.

Str. 2 z 2

Kontaktní místa veřejné správy představují stěžejní styčný bod veřejné správy s veřejností. Jejich prostřednictvím si veřejnost může obstarat informace spravované veřejnou správou potřebné k výkonu zaměstnání či podnikatelské činnosti (např. výpisy z evidence Rejstříku trestů), učinit vůči veřejné správě podání (např. ohlášení výkonu živnostenské činnosti, podání žádosti o zřízení datové schránky) nebo provést autorizovanou konverzi dokumentů. Úkony, které se prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy provádějí, představují v zásadě nejčastěji poptávané služby veřejné správy. S ohledem na skutečnost, že potřeba veřejnosti po provádění těchto úkonů je setrvalá, respektive v souvislosti s nouzovým stavem vzrůstá a kontaktní místa veřejné správy nejsou v omezeném rozsahu úředních hodin poptávku veřejnosti adekvátně uspokojit, jeví se potřebným omezení rozsahu úředních hodin ve vztahu k nim zrušit.

Zrušení omezení rozsahu úředních hodin ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy při zachování tohoto omezení ve vztahu k ostatním orgánům veřejné moci a správním orgánům považuje Ministerstvo zdravotnictví za proporcionální s ohledem na skutečnost, že kontaktní místa veřejné správy jsou z povahy věci orientována na osobní kontakt s veřejností.

Pro kontaktní místa veřejné správy zůstává zachována platnost ostatních částí Mimořádného opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

podepsáno elektronicky Elektronický podpis - 6.4.2020

originál textu ke stažení zde: ikona souboru6 4 2020 MZDR 15190 2020 2 MO Ukončení mimořádného opatření ze dne 30 3 2020 ke kontaktním místům veřejné správy Czech POINT

7.4.2020 11:14:56 | přečteno 355x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load