STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 143.,144.,145.

mimořádné opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního

zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu

ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území

České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové

situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b)

krizového zákona.


143

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 31. března 2020 č. 352

o přijetí krizového opatření


Vláda

zakazuje s účinností ode dne 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec

vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou

v souladu s cenovými předpisy.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.


144. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

145. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Vláda

I. nařizuje přednostní zásobování Ministerstva vnitra těmto právnickým osobám následujícími výrobky:

1. Gumárny Zubří, akciová společnost, IČ 00012122, Hamerská 9, 756 54 Zubří,

- Výrobek – Ochranná maska CM6 – ve všech modifikacích;

2. SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., IČ 25355015, Jana Sigmunda 313, 783 49 Lutín,

- Výrobek – filtr k ochranným maskám P3 R a dále zejména v modifikacích – MOF - 6 kombinovaný,

OF - 90 NBC I., OF - 02 NBC II.;

3. AVEC CHEM s.r.o., IČ 25271016, Staré Jesenčany 79, 530 02 Staré Jesenčany,

- Výrobek – filtr k ochranným maskám P3 R a dále zejména v modifikacích – Universální filtr,

filtr REAKTOR P3 R;

4. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., IČ 25849026, Ruská 24/83, 706 00 Ostrava - Vítkovice,

- Výrobek – ocelová bezešvá tlaková láhev pro medicinální plyn;

5. Dräger Safety s. r. o., IČ 26700778, Obchodní 124, 251 01 Čestlice,

- Výrobek – redukční ventil na ocelovou bezešvou tlakovou láhev pro medicinální plyn;

6. GCE, s. r. o., IČ 27110991, Žižkova 381, 58301 Chotěboř,

- Výrobek – ventil s řízeným dávkováním kyslíku;

II. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit po projednání s právnickými osobami uvedenými

v bodu I. tohoto usnesení stanovení množství výrobků, které mají dodat, a termín a způsob jejich

dodání.

Provede:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.


originály vládních usnesení zde: ikona souborusb052 20 AK ikona souborusb053 20 AK

2.4.2020 9:31:01 | přečteno 276x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load