STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Uzavření sběrných středisek odpadu pro občany

sako

Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,

společně s Odborem životního prostředí SMB si Vás dovolujeme informovat, že z důvodu koronavirové nákazy došlo k uzavření sběrných středisek odpadu pro občany.

K tomuto opatření došlo z důvodu zbytnosti této činnosti jako podpora Usnesení vlády a uzavření potencionálních shromažďovacích míst.

Ke stejnému opatření došlo i v ostatních městech České republiky.

SAKO Brno nyní zajišťuje denní úklid před sběrnými středisky a v jejich okolí tak, aby nedocházelo ke vzniku černých skládek způsobených jejich uzavřením.


Vzhledem ke skutečnosti, že Usnesení vlády č. 211 činnost sběrných středisek odpadu výslovně nezakazuje, dovolujeme si vznést dotaz, zda požadujete/preferujete znovu-otevření sběrných středisek ve vaší městské části.

V případě Vašeho požadavku na znovu-otevření, prosím, neváhejte kontaktovat mě nebo Vedoucího oddělení VOK a SSO paní Karlu Kučerovou (kucerova@sako.cz, tel: 733 167 469).

Pro osvětlení situace níže zasílám právní názor:

„Usnesení vlády č. 211 výslovně zakazuje prodej služeb v provozovnách, zákaz prodeje byl přijat v souladu s ust. § 5 písm. e) krizového zákona, dle kterého „za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění“.

Předpokládám, že v tomto usnesení směřuje na provozovny dle živnostenského zákona.

SAKO má jako provozovny dle ŽivZ uvedeny jen Jedovnickou a Černovickou (pro všechny živnosti, co máte zapsané). S ohledem k tomu, že SSO jsou zařízení dle zákona o odpadech a nikoliv provozovny dle ŽivZ, mám za to, že se na SSO zákaz nevztahuje a SSO by mohla být nadále otevřena.

Na druhou stranu je otázkou, zda je možné uvažovat o možném extenzivním výkladu, kdy podle mě usnesení směřuje k uzavření všech potenciálních míst, kde by se mohli shromažďovat lidé, a jejichž provoz de facto není po určenou dobu nezbytný.

Nicméně když se budeme držet jen výslovného textu usnesení, zde jsou jen uvedeny jen provozovny (nejspíše dle ŽivZ), a to SSO nejsou. Zákon o odpadech provozovnu nespojuje s osobou oprávněnou nakládat s odpady.

Co se týče povinností zaměstnavatele stran BOZP, dle § 101 ZP má povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, náklady na zajištění platí zaměstnavatel. Zde bych upozornil na odst. 5 tamtéž, dle kterého „povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.“

SAKO by tak zřejmě mělo zajišťovat, aby se případní klienti neshromažďovali, udržovali mezi sebou rozestupy apod.

Dle § 104 ZP bude SAKO muset zajistit ochranné pracovní prostředky (od roušek až po dezinfekce apod.).

Současně mám za to, že by byly splněny podmínky pro to, že by zaměstnanci mohli odmítnout jít vykonávat práci do SSO dle § 106 odst. 2 ZP („Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.“). Možnost odmítnutí by podle mě záležela na případné vybavenosti SAKA co se týče typu ochranných pomůcek.

Závěrem bych upozornil na fakt, že lidé předně nemají co chodit do SSO vyhazovat odpad, když je zákaz cest, mimo ty nezbytné. Cesta do SSO opravdu není nezbytnou cestou dle usnesení vlády č. 215. Např. na stránkách Prahy 1 jsem ve vztahu k SSO našel, že pro veřejnost jsou SSO zavřená, provozovatelé SSO si pak mohou sami určit, zda otevřou SSO pro návoz od podnikatelských subjektů.“

Děkuji

S pozdravem

Ing. Karel Jelínek

ředitel akciové společnosti

SAKO Brno, a.s.

Jedovnická 2, 628 00 Brno, Česká republika

tel.:  +420 548 138 110

mobil: +420 739 468 191

e-mail: jelinek@sako.cz, www.sako.cz


25.3.2020 7:39:35 | přečteno 146x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load