STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Výběrové řízení "investiční referent"

brno starý lískovec
Pracovní poměr: na dobu určitou, po dobu rodičovské dovolené, plný pracovní úvazek.
Místo výkonu práce: statutární město Brno, Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno.
Charakteristika pozice: zajišťování investic do obnovy majetku a nových staveb formou veřejných zakázek. Zajišťování agendy týkající se územního rozvoje obce.
Platové podmínky: se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 10, + příplatky dle nařízení vlády).

Termín odevzdání přihlášky: 02.03.2021

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
▪ vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví, nebo střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví,
▪ znalost principů veřejné správy včetně právních předpisů vztahujících se k činnosti obcí,
▪ praxe ve veřejné správě vítána,
▪ znalost práce na PC uživatelsky,
▪ dobré komunikační schopnosti,
▪ samostatnost, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost,
▪ vysoké pracovní nasazení, flexibilita a odolnost vůči stresu,
▪ ochota se dále vzdělávat,
▪ občanská a morální bezúhonnost.

Nabízíme:
▪ možnost trvalého vzdělávání, podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, školení, semináře, kurzy),
▪ 5 týdnů dovolené,
▪ 5 dnů indispozičního volna,
▪ příspěvek na stravování,
▪ příspěvek na penzijní připojištění,
▪ příspěvek na dovolenou a další benefity.

Náležitosti písemné přihlášky:
▪ jméno, příjmení, titul uchazeče,
▪ datum a místo narození uchazeče,
▪ státní příslušnost uchazeče,
▪ místo trvalého pobytu uchazeče,
▪ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
▪ datum a podpis uchazeče,
▪ uveďte rovněž telefonní spojení a e-mail adresu,
▪ název výběrového řízení,
▪ prohlášení a souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení.

K přihlášce je nutné připojit doklady (§ 6 odst. 4 zákona):
▪ profesní životopis,
▪ výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních občanů též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
▪ ověřený doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, příp. ZOZ,
▪ případnou žádost o vrácení osobních materiálů a jakou formou (obyčejnou listovní zásilkou, doporučenou, osobně).
(možné vzory formulářů na http://www.brno.cz/obcan/volnamistaavyberovarizeni)

Termín nástupu: co nejdříve po ukončení výběrového řízení nebo dle dohody

Uchazeč doručí přihlášku včetně požadovaných dokladů poštou nebo osobně na adresu:

Úřad městské části města Brna, Brno-Starý Lískovec,Oderská 4,625 00 Brno v zalepené obálce označené: „Výběrové řízení – investiční referent“.

Bližší informace poskytne Mgr. Iva Staňková, tajemnice ÚMČ.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.
V Brně dne 16.02.2021
Mgr. Iva Staňková v. r.
tajemnice ÚMČ Brno-Starý Lískovec

25.2.2021 14:34:22 | přečteno 420x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load