STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Vyhlášení stavu nebezpečí pro ORP Hodonín a Břeclav

jihomor kraj

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihomoravského kraje číslo 1/2021 ze dne 24. června 2021 o vyhlášení stavu nebezpečí

Podle ust. S 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ust. S 61 odst. 3 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji pro vymezenou část území Jihomoravského kraje STAV NEBEZPEČÍ z důvodu vzniku krizové situace v návaznosti na extrémní bouřky a jimi způsobené následky a s tím související ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí.

čl. 1
Doba trvání
Stav nebezpečí vyhlašuji na dobu od 25. června 2021 do 24. července 2021.

čl. 2
Vymezené území
Stav nebezpečí vyhlašuji pro vymezenou část území Jihomoravského kraje, tedy správní území obcí s rozšířenou působností Hodonín a Břeclav.

čl. 3
Krizová opatření

V souladu s ust. S 3 a S 14 odst. 4 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuji tato krizová opatření a jejich rozsah:
a) pracovní povinnost, pracovní výpomoc nebo poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace,
b) bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb anebo porostů za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení vyplývajícího z krizové situace,
c) vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou za krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
d) přednostní zásobování dětských, zdravotnických a sociálních zařízení a ozbrojených sil, bezpečnostních sborů nebo složek integrovaného záchranného systému, podílejících se na plnění krizových opatření, a v nezbytném rozsahu také prvků kritické infrastruktury,
e) zabezpečení náhradního způsobu rozhodování o dávkách sociální péče a jejich výplatě, 
f) hlášení přechodné změny pobytu osob,
g) evakuaci obyvatelstva,
h) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území.

Stanovená krizová opatření budou nařízena v rozsahu nezbytném pro řešení krizové situace.

Čl. 4
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu ust. S 38 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání.

čl. 5
Učinnost
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti v 00:00 hodin dne 25. června 2021.
 
V Brně dne 24. června 2021
 
hejtman Jihomoravského kraje
ikona souborujmk 93401 2021

25.6.2021 12:44:07 | přečteno 451x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load