STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec

XIzmč

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec svolává 

XI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec  na den 16.června 2021 od 17,00 hod. do zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec, na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec
Navržený pořad jednání: 

 A) Organizační část 

  • Zahájení XI. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec 
  • Jmenování zapisovatelky jednání a sčitatelky veřejného (aklamačního) hlasování 
  • Volba ověřovatelů zápisu 
  • Schválení programu XI. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec 

 B) Program jednání 

1. Zánik mandátu člena ZMČ Brno-Starý Lískovec, nastoupení náhradníka a složení slibu nového člena ZMČ 

2. Zpráva Finančního výboru za období III.-V./2021 

3. Závěrečný účet hospodaření MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2020 

4. Rozpočtové opatření č.11 – finanční vypořádání s městem za rok 2020 

5. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k.ú. Starý Lískovec 

6. Žádost o vyjádření ke směně pozemků k.ú. Starý Lískovec x k.ú. Nový Lískovec 

7. Plochy nejvýznamnější zeleně 

8. Návrh obecně závazné vyhlášky města Brna o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

9. Námitky k upravenému Územnímu plánu města Brna 

10. Zpráva Kontrolního výboru

11. Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2021 pro Jednotu Orel Brno-Starý Lískovec

12. Rozpočtové opatření č. 12 – dotace zájmové organizaci Orel 

13. Různé, diskuse, dotazy 

C) Ukončení jednání 

 Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek městské části Brno-Starý Lískovec. Tento přenos je zaznamenáván, archivován a může být zveřejňován. Všichni přítomni jsou žádáni, aby pokud možno ve svých vystoupeních neuváděli osobní, citlivé či jiné údaje jiných osob, tedy údaje podléhající obecnému nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a souvisejících právních předpisů. Informace a kontakty týkající se ochrany osobních údajů v rámci městské části Brno-Starý Lískovec jsou zveřejněny na www.staryliskovec.cz. 

Mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření, ve kterém se všem osobám s účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým  je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování.9.6.2021 13:34:28 | přečteno 493x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load