STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

XVI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec

VXI ZMČ

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec svolává 

XVI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec  na den 31.srpna 2022 od 17,00 hod. do zasedací místnosti ÚMČ Brno-Starý Lískovec, na adrese ulice Oderská č. or. 4, Brno-Starý Lískovec
Navržený pořad jednání:

A)  Organizační část

  • Zahájení XVI. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec
  • Jmenování zapisovatelky jednání a sčitatelky veřejného (aklamačního) hlasování
  • Volba ověřovatelů zápisu
  • Schválení programu XVI. zasedání ZMČ Brno-Starý Lískovec

B)  Program jednání

  1. Osvobození od příslušenství z pohledávek, které byly uhrazeny s využitím institutu „Milostivého léta“
  2. Zpráva Finančního výboru za období VI. -VIII. /2022
  3. Rozpočtové opatření č. 19 – převod 10 % hospodářského výsledku a 10 % odpisů vedlejší hospodářské činnosti za rok 2021 do hlavní činnosti
  4. Střednědobý výhled rozpočtu na období 2024-2028
  5. Žádost o stanovisko ve věci odkupu pozemku p.č. 244/12 k.ú. Starý Lískovec 6. Různé, diskuse, dotazy

C) Ukončení jednání

Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je audiovizuálně přímo přenášeno prostřednictvím internetových stránek městské části. Tento přenos je zaznamenáván, archivován a následně zveřejňování.


Jednání Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec je veřejné. 


svolání ke stažení: ikona souboruSVOLANI ZMC XVI 20220831


18.8.2022 | přečteno 490x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load