STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Zápisy do základních škol

Zápis do základních škol probíhá v celém Brně ve třech etapách

1. Vydávání žádostí – přihlášek 1. 3. 2020 - 30. 4. 2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání je možné v tomto období získat třemi způsoby.

  • Elektronické vydání žádosti na internetové adrese http://zapisdozs.brno.cz ve formátu pdf
  • nebo
  • Vyzvednutí v základní škole – na každé škole stanoví ředitel dny během výše uvedeného období
  • nebo
  • Vyzvednutí na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hudcová, dveře č. 104, tel.: 542 172 181, hudcova.irena.osmt@brno.cz.

Důležité informace:

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi ZŠ kontaktovat.

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na ZŠ, sledujte aktuální informace na těch ZŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

Ručnímu vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – vyplňte správně všechny povinné údaje, dbejte na čitelnost.

Pro získání žádosti některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu jeho zdravotního pojištění.

 

2. Sběr žádostí – přihlášek

V období 1.4.2020 - 30.4.2020

Sběr žádostí probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých základních školách. Konkrétní hodiny v rámci tohoto období určí ředitel(ka) školy a zveřejní obvyklým způsobem.

Informujte se na adrese: http://zapisdozs.brno.cz o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

Odpovědnému pracovníkovi ZŠ předložte řádně vyplněnou žádost, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců).

Byl-li žákovi udělen v loňském roce odklad školní docházky, je třeba donést rozhodnutí o udělení odkladu.

Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně s dítětem z důvodu odevzdání žádosti v papírové podobě.

Neúplně vyplněná žádost, která nebude v termínu stanoveném ředitelem(kou) školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit školní docházku, o odklad školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte.

 

3. Přijímací řízení

do 30 dní od zápisu. Po celou dobu řízení můžete na webových stránkách http://zapisdozs.brno.cz sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost svému emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje.

 

Důležité termíny ve Starém Lískovci

 

ZŠ Labská

https://www.zslabska.cz/

 

Zápis

čtvrtek 2. 4. 2020 14:00 - 18:00

pátek 3. 4. 2020 14:00 - 18:00

 

Den otevřených dveří

úterý 24. 3. 2020 9:00 - 11:30 možnost nahlédnutí do vyučování

úterý 24. 3. 2020 14:00 - 16:00  výukové dílny pro veřejnost

úterý 24. 3. 2020 16:00 - 18:00  ochutnávka ve školní jídelně, komentovaná prohlídka školy s doprovodným programem pro děti

 

 

ZŠ Bosonožská

https://zsbos9.cz/

 

Zápis

čtvrtek 2. 4. 2020 14:00 - 18:00

pátek 3. 4. 2020 14:00 - 18:00

 

Zápis bude probíhat motivační formou pohádkové cesty po oba dny. Rodiče mohou využít možnost rezervovat si čas, kdy chtějí přijít k nám do školy přes rezervační systém také v aplikaci zapisdozs.brno.cz.

 

ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10

www.zspremyslovny.cz

 

Zápis

čtvrtek 2. 4. 2020 13:00 – 17:30

pátek 3. 4. 2020 13:00 – 17:30

 

Spádovost škol

V souladu s ustanovením § 36 odst. 5 školského zákona plní žák povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Spádovost škol na území statutárního města Brna je stanovena obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna.

Pro určení spádové školy je rozhodné místo trvalého pobytu dítěte.

Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace

Bosonožská, Irkutská, Jemelkova, Klobásova (od č. 41), Kroupova (od č. 40), Krymská, Kurská, Kyjevská, Palachovo náměstí, Sevastopolská, Točná (od č. 35), U Hřiště, ul. Kosmonautů (od č. 17).

Škola zajišťuje výuku žáků 6.–9. ročníků přecházejících ze Základní školy a Mateřské školy Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace. Jedná se o žáky bydlící v MČ Brno-Bosonohy:

Achtelky, Bosonožské nám., Horynova, Hoštická, Hrazdírova, Chironova, Jámy, K Berce, Kolmá, Konopiska, Křivánky, Mlaty, Ostopovická, Padělíky, Pražská, Práčata, Průjezdní, Přímá, Pusty, Rebovka, Rušná, Sedla, Skalní, Sojkova, Ševčenkova, Troubská, U Smyčky, Vratná, Vrchní, Vzhledná, Za Vodojemem, Zájezdní, Ztracená, část obce Moravany pro žáky 1.–5. ročníku vymezena ulicemi: Jabloňova, Krátká, Lískovecká, Luční, Na Rozcestí, Pod Remízkem, Švédské kříže, U Hájku, V Jámách, Višňová. Celé území obce Moravany pro žáky 6.–9. třídy.

Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace

Dunajská, Karpatská, Labská, Mikuláškovo nám., Oderská, Osová, U Pošty, ul. Kosmonautů (do č. 15), Valašská, Vltavská.

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10, příspěvková organizace

Čermákova, Elišky Přemyslovny (č. 1–27), Hermannova, Klobásova (do č. 40), Kroupova (do č. 38), Máchalova, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Pod Školou, Příčky, Pšikalova, Svah, Šoustalova, Točná (do č. 33), U Leskavy.


5.3.2020 13:37:33 | přečteno 1368x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load