STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Zrušení mimořádného opatření ze dne 6. března 2020 k prodeji OOP třídy FFP3

mimořádné opatření

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 ve spojení s § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb.,

I.

ruší mimořádné opatření ze dne 6. března 2020, č.j.: MZDR 5503/2020-12/PRO.

II.

Toto zrušení mimořádného opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání.

Odůvodnění: Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 5503/2020-12/PRO ze dne 6. března 2020 (dále jen „mimořádné opatření“) bylo všem osobám zakázáno prodávat všechny osobní ochranné prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobené a uváděné na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009 jiným osobám než jsou Česká republika, její organizační složky a osoby distribuující uvedené osobní ochranné prostředky, které mohou uvedené osobní ochranné prostředky dále prodávat či převádět pouze výše uvedeným osobám v souladu s mimořádným opatřením.

Podle § 94a odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., platí, že pokud pominuly nebo se změnily

Str. 2 z 2

důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2, orgán ochrany veřejného zdraví je bezodkladně zruší nebo změní.

Vzhledem k tomu, že vláda České republiky vydala dnešního dne usnesení vlády o přijetí krizového opatření podle § 6 odst. 2 písm. f) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, kterým nařídila určeným výrobcům přednostní zásobování Ministerstva zdravotnictví osobními ochrannými prostředky dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, třídy FFP3 vyrobenými a uváděnými na trh v souladu s technickou normou EN 149:2001+A1:2009, došlo k zabezpečení potřebných dodávek pro Ministerstvo zdravotnictví jiným způsobem, méně zasahujícím trh s uvedenými osobními ochrannými prostředky. Proto se Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo neprodleně zrušit mimořádné opatření.

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví

podepsáno elektronicky

Elektronický podpis - 6.4.2020

celý text ke stažení zde: ikona souboru6 4 2020 MZDR 15190 2020 1 MO Zrušení mimořádného opatření ze dne 6 3 2020 k prodeji OOP třídy FFP3

7.4.2020 12:13:41 | přečteno 321x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load