STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Blokové čištění 2023

Interaktivní mapa pro blokové číštění Bkom

Při blokovém čištění v městské části Brno-Starý Lískovec budou umisťovány značky B29 (Zákaz stání) a také značky IZ 8a (Zóna s dopravním omezením) a IZ 8b (Konec zóny s dopravním omezením), v souladu s opatřením obecné povahy po projednání návrhu projektové dokumentace PČR DI podle §19a Zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích.

Značka ZÓNA označuje oblast (část obce apod.), kde platí výstraha, zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak.

Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem (v našem případě je zde uvedena ulice, datum a čas).

Značky jsou umístěny dle projektu dopravního značení (blokového čištění), který naleznete na webových stránkách Starého Lískovce, případně je do projektu dopravního značení možno nahlédnout na Odboru všeobecném ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, dveře č. 216 nebo č. 223, vždy v úřední dny, v pondělí a ve středu v rozmezí od 7:45-11:00 a 12:00-17:00.

Informace o termínech blokového čištění jsou pravidelně zveřejňovány na úřední desce, ve Starolískoveckém zpravodaji, na webových stránkách Starého Lískovce, popř. v aplikaci Brněnských komunikací a.s. (v této aplikaci nelze vyznačit některá parkoviště a úseky vozovek)

Rozpis čištění vozovek v kompetenci Brněnských komunikací a.s. – čištění jaro proběhne dne 6. 4. 2023. Čistí se pouze ZÁKOS (Labská, Dunajská, Kyjevská, ul. Kosmonautů).

Pravidla odtahů při blokovém čištění

Rada města Brna dne 27.2.2019 odsouhlasila úpravu schváleného postupu při odtazích vozidel při blokovém čištění, změna se týká:

  • úhrady odtahů-tyto úhrady zajišťuje pro SMB společnost Brněnské komunikace a.s.
  • informace o manipulaci s vozidlem bude umístěna na předmětné vozidlo po vrácení vozidla na místo odtahu

  • MP bude při odtazích přítomna dle kapacitních možností MP Brno

  • služba bude zabezpečena jak společností Brněnské komunikace a.s., tak prostřednictvím subdodavatele

Rada města Brna dne 27. 2. 2019 rovněž schválila cenu za technický úkon, zpětný odtah v místě ve výši 1.500, - Kč vč. DPH prováděný dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Technický úkon znamená, že odtahované vozidlo bude naloženo na odtahové vozidlo, které odjede z místa provádění blokového čištění na jiné vhodné místo v okolí, počká se na provedení čištění (nebo složí toto vozidlo a po provedení čištění se vozidlo opět naloží a převeze zpět na původní místo) a vozidlo se opět složí zpět na původní místo.

2023

Blokové čištění bude provedeno vždy v časovém rozmezí od 9:00 – 17:30.

  Blok 1, obrázek se otevře v novém okně Blok 2, obrázek se otevře v novém okně Blok 3, obrázek se otevře v novém okně Blok 4, obrázek se otevře v novém okně blok 5, obrázek se otevře v novém okně Blok 6, obrázek se otevře v novém okněČást bloku 6, obrázek se otevře v novém okně 

 

Blok č. 1

Blok č. 2

Blok č. 3

Blok č. 4

Blok č. 5

Blok č. 6

ZÁKOS

blokové čištění po zimním období

18.04.

19.04.

 

20.04.

 

 

21.04.

 

 

24.04.

 

 

25.04.

 

po zimě provádí Bkom

blokové čištění včetně chemické likvidace plevele

16.06.

19.06.

21.06.

 

26.06.

 

27.06.

28.06.

29.06. noční z 29.06. na 30.6.

blokové čištění před zimní údržbou

16.10.

17.10.

18.10.

19.10.

20.10.

23.10.

05.10. noční z 05.10. na 06.10.

  • Parkoviště Akademická budou čištěna v rámci nočního čištění ZÁKOSu.


Blok č. 1

Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 14, 15, 16, 17, vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. vnitroblok (Mikuláškovo nám. 10-13 x Vltavská 2-8) vč. parkoviště před domy 5 a 6, Vltavská ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, Vltavská 9–13 vč. parkoviště, Vltavská 1–3 vč. parkoviště,
Vltavská parkoviště nad tramvajovou zastávkou MHD, spojnice Vltavská x Osová, parkoviště Osová nad trolejbusovou točnou.

Blok č. 2

Osová 2–8 vč. vnitrobloku (Osová 2-8 x Mikuláškovo nám. 1-4) vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunajská 1–5, 7–15, 17–25, 27–35, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, parkovišť u těchto bloků a ZÁKOSu, Karpatská 1–9 vč. parkovišť.

Blok č. 3

U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod U Hřiště č. 9, U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, U pošty vč. parkovišť, Bosonožská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, včetně zásobovací komunikace k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS. 

Blok č. 4

Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, Oderská x Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, ul. Kosmonautů parkoviště, odstavné plochy a příjezdy k domům č. 17 a 19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť a komunikace ke Mlýnu.

Blok č. 5

Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parkoviště, Krymská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, Kurská vč. parkovišť, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova.

Blok č. 6

U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. parkoviště, Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Máchalova, Pšikalova, Točná i za dálnicí D1, Klobásova slepá odbočka, Kosmonautů vč. zálivů pro parkování vozidel.

ZÁKOS:

Místní komunikace ZÁKOS (uvedeny v jednotlivých blocích), Akademická vč. parkoviště, Bítešská, Elišky Přemyslovny, Jemelkova, Jihlavská, Klobásova, Netroufalky, Osová, komunikace na Ostopovice.


16.2.2023 12:35:13 | přečteno 40687x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load