STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Kotlíkové dotace

kotlíková dotace

Krajský úřad Jihomoravského kraje v rámci přípravy dotačního programu tzv. „kotlíkových dotací v novém programovém období 2021-2027“ zjišťuje seznam potenciálních zájemců o dotaci a výši jimi požadované podpory dle jednotlivých typů zdrojů tepla.

Za tímto účelem byl v Jihomoravském kraji zahájen průzkum zájmu. Jeho výstupem bude jmenný seznam potenciálních zájemců o dotaci vč. typu požadovaného zdroje tepla. Hlavním nástrojem prováděného průzkumu je v tuto chvíli dotazník zveřejněný na internetových stránkách Jihomoravského kraje www.jmk.cz.Předmětem podpory je výměna kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují minimálně emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5. 
Žadatelem může být pouze „nízkopříjmová domácnost“. Tedy domácnost, kde průměrný čistý příjem na jednoho člena za rok 2020 nepřesáhl 170.900, - Kč.
Závazné pokyny programu, které představují základní rámec pro tvorbu krajských dotačních pravidel, jsou v tuto chvíli ve fázi přípravy. 

Základní formace jsou zveřejněny na internetových stránkách Jihomoravského kraje.

Dotazníkové šetření nemá závazný charakter. 
Účastníkům šetření nevzniká právo na dotaci ani povinnost se do programu po vyhlášení krajské výzvy zapojit. 
Vyhlášení výzvy pro kraje se očekává na přelomu roku 2022, kdy již KÚ JMK musí disponovat seznamem zájemců, vyhlášení programu pro občany je plánováno na první polovinu roku 2022.
Více informací pro zájemce včetně odkazu na dotazník zde: ikona souboruZakladni informace


13.12.2021 16:05:42 | přečteno 2235x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load