STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Prezidentské volby 2023 II. kolo

volby 2023 II kolo

INFORMACE o době a místě konání volby prezidenta České republiky 2023
Starosta městské části Brno-Starý Lískovec podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 3 zákona č.  275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů oznamuje :

1. II. kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech 27. ledna 2023 od 14.00 do 22.00 hod. a 28. ledna 2023 od 8.00 do 14.00 hod.

2. Místa konání volby prezidenta České republiky:

 ve volebním okrsku č. 22001 je volební místnost:  ZŠ Elišky Přemyslovny, Elišky Přemyslovny 10, Brno pro voliče s trvalým pobytem v: 

 • Mikuláškovo náměstí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20,
 • Osová 2, 4, 6, 8

ve volebním okrsku č. 22002 je volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny, Elišky Přemyslovny 10, Brno pro voliče s trvalým pobytem v: 

 • Čermákova 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
 • Elišky Přemyslovny 1, 5, 7, 9, 10, 15, 27,
 • Máchalova 3, 4, 7, 9, 11
 • Pod Školou 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
 • Svah 2, 3, 5, 7, 9a, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31
 • Šoustalova 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33a, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61
 • U Leskavy 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34


ve volebním okrsku č. 22003 je volební místnost:  ZŠ Elišky Přemyslovny,  Elišky řemyslovny 10, Brno pro voliče s trvalým pobytem v:

 • ulice Kosmonautů 1, 3, 5, 7, 9
 • U pošty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ve volebním okrsku č. 22004 je volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny, Elišky Přemyslovny 10, Brno pro voliče s trvalým pobytem v:

 • Hermannova 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
 • Klobásova 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12a, 12, 13, 14, 15a, 16, 17, 18, 18a, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30b, 30a, 30, 32, 33, 34a, 36a, 36, 38, 39, 40a, 40, 41, 42, 43, 44a, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 65, 83, 85, 87
 • Kroupova 4, 4a, 6, 8, 9b, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 22a, 22, 24, 26, 28, 30a, 30, 34, 38, 47, 63, 65
 • Malešovská 3, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
 • Malostranská 1, 2b, 2a, 3, 4a, 4, 5, 6a, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54
 • Martina Ševčíka 4, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44
 • Příčky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
 • Pšikalova 3, 5, 8, 10, 12, 12a, 14
 • Točná 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 37, 100, 100a, 110, 114  č.e. 840
 • ulice Kosmonautů 11, 13, 15

ve volebním okrsku č. 22005 je volební místnost: ZŠ Bosonožská, Bosonožská 9, Brno pro voliče s trvalým pobytem v:

 • Jemelkova 1, 3, 4, 8, 10, 18
 • Karpatská 1, 3, 5, 7, 9
 • Kroupova 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 104 a, 106
 • U hřiště 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22
 • ulice Kosmonautů 17, 19, 21, 23
 • Valašská 1, 3, 5, 7

 ve volebním okrsku č. 22006
je volební místnost: ZŠ Bosonožská, Bosonožská 9, Brno pro voliče s trvalým pobytem v:
 • Bosonožská 1, 2, 3, 5, 7, 11
 • Klobásova 71
 • Sevastopolská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

ve volebním okrsku č. 22007 je volební místnost: ZŠ Bosonožská, Bosonožská 9, Brno pro voliče s trvalým pobytem v:
 • Bosonožská 13, 15, 17
 • Irkutská 1, 2, 3, 4, 6, 8
 • Krymská 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

ve volebním okrsku č. 22008 je volební místnost: ZŠ Bosonožská, Bosonožská 9, Brno pro voliče s trvalým pobytem v:
 • Jemelkova 7, 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70, 75, 79
 • Krymská 1
 • Kurská 2, 4, 6, 8
 • Kyjevská 1, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17

ve volebním okrsku č. 22009 je volební místnost: ZŠ Labská, Labská 27, Brno pro voliče s trvalým pobytem v:
 • Oderská 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
 • Vltavská 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13

ve volebním okrsku č. 22010 je volební místnost: ZŠ Labská, Labská 27, Brno pro voliče s trvalým pobytem v:
 • Dunajská 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25
 • U hřiště 9, 11, 13
 • Vltavská 1, 3

ve volebním okrsku č. 22011 je volební místnost: ZŠ Labská, Labská 27, Brno pro voliče s trvalým pobytem v:

 • Dunajská 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45
 • Labská 31, 33, 35, 37
 • U hřiště 15, 17

ve volebním okrsku č. 22012 je volební místnost: ZŠ Labská, Labská 27, Brno pro voliče s trvalým pobytem v:
 • Labská 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
 • Vltavská 15, 17, 19, 21

 • Právo volit v městské části Brno-Starý Lískovec prezidenta republiky má státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky).

 • Volič, občan městské části Brno — Starý Lískovec, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat Úřad městské části Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno o vydání voličského průkazu. Průkaz pak opravňuje voliče k hlasování v l. event. II. kole volby v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, případně na zastupitelském úřadě v zahraničí.

 • Pro II. kolo volby prezidenta obdrží volič hlasovací lístky až ve volební místnosti.

 • Volič může ze závažných, zejména zdravotních, případně rodinných důvodů požádat úřad městské části a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohl hlasovat mimo hlasovací místnost.

Voliči, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Úřad městské části Brno-Starý Lískovec voličský průkaz, a to na základě písemné žádosti opatřené ověřeným podpisem voliče, která bude doručena nejpozději 20. ledna 2023 (pátek). Žádost může být zaslána i v elektronické podobě prostřednictvím vlastní datové schránky voliče do stejného termínu. Volič může o voličský průkaz požádat i osobně nejpozději do 16. hod. dne 25. ledna 2023 (středa). Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v kterémkoli volebním okrsku.

Další informace o volbách, např. o vydání voličského průkazu nebo o provedení volby do přenosné volební schránky získáte na tel. číslech 547 139 231, 547 139 243, 547 139 242.


Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruInformace o počtu a sídlech volebních okrsků v MČ Brno Starý Lískovec552.67 KB .pdf

2.1.2023 13:44:22 | přečteno 9253x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load