STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích v městské části Brno-Starý Lískovec.

Veškeré informace k aktuálním i plánovaným uzavírkám jsou zveřejňovány v Centrální evidenci uzavírek (www.jsdi.cz,www.dopravniinfo.cz).

Níže naleznete informace k aktuálním uzavírkám a plánovanému dopravnímu omezení v souvislosti se stavbouProdloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicíchv městské části Brno-Starý Lískovec.

UPOZORNĚNÍ

Dne 13. 11. 2020, dojde k překopání uzavřené silnice na ul. U Penzionu. Bude zde vytvořen provizorní koridor pro chodce v prostoru silnice (v tu chvíli nezpevněné) na opačné straně než byl původní (v podstatě blíže ke Campusu). Toto provizorní řešení je cca na 7 dní. Upozorňuji, že není vhodné touto cestou jít s kočárkem, není vhodná ani pro vozíčkáře.


14.09.2020

průchod pro pěší přes osu tunelu v místě křížení s ulicí Jihlavskou musel být uzavřen kvůli provádění prostorově náročných činností, které by nebylo bezpečné provádět v blízkosti provozovaného pěšího průchodu. V daném místě nyní není možné zbudovat průchod pro pěší. Uzavírka pro pěší je schválena a je zcela v souladu s rozhodnutím PČR a MMB.

Přestože uzavírku pro pěší máme povolenou na délku 6 měsíců, pokoušíme se ji minimalizovat, jak jen to jde. Příští úterý 22. 9. budeme v tomto místě budovat další provizorní lávku (výhradně pro pěší), od středy by měla být průchozí včetně přilehlých chodníků.

Do té doby je možné provizorně využít průsek mezi Jihlavskou a parkovištěm FNB, který je přibližně v polovině parkoviště (nejedná se o oficiální cestu, ale o možnou a schůdnou variantu).


Děkuji
Martin Langer
Manažer projektu

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 68
602 00 Brno
mobil: 602 643 489


- Poslední týden v září bude na stavbě drtička, která bude drtit velké kusy betonu na zpracovatelný štěrk. Práce budou probíhat ve všední den v době od 7.00 do 21.00 po dobu cca 2 dnů. Její umístění bude na ploše označené křížkem na obrázku níže, vzdálenost k nejbližšímu domu je cca 170m (panelový dům, penzion, KIWI), v případě lůžkového oddělení cca 260m. Práce hlukem nepřekročí limity stavby.

drtička

- Uzavírka chodníku na ul. Mikuláškovo náměstí x Vltavská

V souvislosti se stavbou Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích dojde v příštím týdnu (pondělí nebo úterý) k uzavření chodníku na ul. Mikuláškovo náměstí x Vltavská. 

Jedná se o chodník směrem k trolejbusové točně. Tzn. k trolejbusové točně a na zastávku autobusů Osová, se dostanete přes parkoviště Vltavská nebo přes zastávku tramvaje Osová (po schodech nahoru).


-Uzavírka chodníku na ul. Netroufalky (od 1. 6. 2020)

Uzavírka ulice Netroufalky z důvodu budování přeložek IS, Stavba objektu opěrné stěny na výjezdu z tunelu.

Dojde k úplné uzavírce pro automobilovou i městskou dopravu. Rovněž dojde k uzavírce pro chodce. Ukončení uzavírky předpokládáme na konci letních prázdnin.

-Omezení dopravy ul. Jihlavská (od 15. 6.2020)

Po celou dobu stavby bude ul. Jihlavská průjezdná v obou směrech, bude však docházet ke změnám v organizaci dopravy.

Odklonění dopravy na ulici Jihlavská z důvodu budování tunelu a mostních provizorií nad tunelem proběhne ve třech etapách. V první etapě při budování mostních provizorií dojde k postupnému odklonu dopravy v jízdním pruhu na dálniční rampu směrem od Bosonoh do centra města na ul. Bitešská kvůli stavbě prvního provizoria. Jízda v opačném směru bude plynulá. Ve druhé etapě bude jízda v pruhu z centra města směr Bosonohy odkloněna na již vybudované první provizorium, v opačném směru bude doprava odkloněna stejně, jako tomu bylo v etapě první. Ve třetí etapě bude již doprava vedena přes mostní provizoria a dálniční rampa je uzavřená. Omezení očekáváme do zimy.

-Uzavírka ul. U Penzionu (Labská) (20. 5. 2020)

Uzavírka ulic z důvodu budování tunelu je nutná z důvodu budování přeložek IS (ulice bude v několika místech v celé šířce překopaná a neprůjezdná), bude zde častý pojezd těžké techniky (dampry, bagry, buldozery, …), které nemohou pojíždět běžnou komunikací, a to ani napříč. Ulice bude uzavřená po celou dobu výstavby daného úseku tunelu, předpokládáme do jara příštího roku, pokud to však bude možné, pokusíme se zajistit trvalý průchod pro chodce. Je však nezbytně nutné, aby procházející chodci v tomto úseku dbali zvýšené opatrnosti a respektovali projíždějící stavební stroje.

-Uzavírka chodníků a komunikace Mikuláškovo náměstí (postupně od 27. 5. 2020)

Uzavírka všech chodníků a komunikace na Mikuláškově náměstí (kromě chodníku poblíž parkoviště na ul. Vltavská nad opěrnou zdí).

Důvod uzavření je stavba tunelu, pojezd těžké techniky v koridoru stavby (dampry, bagry, buldozery).

Průchod pro chodce a pro automobilovou dopravu v těchto místech nebude možný. Je to hlavně z toho důvodu, abychom mohli staveništní dopravu vést výhradně koridorem stavby a nezatěžovat okolní plochy a komunikace (vyhnout se provizorním výjezdům ze stavby).

Uzavření posledního chodníku na ul. Mikuláškovo náměstí (směrem k trolejbusové točně) je plánováno na polovinu prázdnin.

-Oplocení parkoviště na ul. Vltavská (11. 5. 2020)

Oplocení parkoviště je z důvodu přesunu sběrného dvora, budování zařízení staveniště, zajištění skladovacích a manipulačních ploch pro budování tunelu a v neposlední řadě pro budování tunelu samotného. Pro potřebu stavby je již parkoviště oploceno, zbývající plochu parkoviště lze využívat k parkování.

-Sběrné středisko odpadů Vltavskábude z důvodu aktuálně probíhající stavební činnosti na akci „Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích“v době od 15.07.2020 (středa) do 26.07.2020 (neděle) uzavřeno.

V tomto čase proběhne i jeho přesun o několik metrů, od 27.7. by již mělo být plně v provozu na novém místě.

- Odklon dopravy ul. Jihlavska (ETAPA I.) do 21. 7. 2020 (průjezdné 2 jízdní pruhy po silnici, průchod pro chodce beze změny)

- Odklon dopravy ul. Jihlavska (ETAPA II.) od 22. 7. 2020 do cca 31. 8. 2020 (průjezdný 1 jízdní pruh po silnici a druhý přes mostní provizorium, v průběhu bude vybudována provizorní lávka pro pěší v místě původního chodníku)

- Odklon dopravy ul. Jihlavska (ETAPA III.) od 1. 9. 2020 (průjezdné oba jízdní pruhy i průchod pro pěší přes celkem 3 mostní provizoria)

- Ul. Netroufalky uzavřena do 1. 9. 2020, poté bude obnoven průjezd. Stávající chodník bude uzavřen a odkopán, zajišťuje se náhradní dočasný průchod pro chodce v pravém jízdním pruhu ulice Netroufalky

Výše uvedené termíny jsou orientační a mohou se o pár dní změnit. V případě změny budou informace aktualizovány.

V případě dotazů můžete kontaktovat Lucii Honzovou (Odbor všeobecný) tel. 547 139 231.24.2.2021 10:56:03 | přečteno 620x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load