STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

CzechPoint

Logo CzechPoint

Na ÚMČ Brno-Starý Lískovec je možno o výstupy z CZECHPOINT žádat na PODATELNĚ ve dnech: 

Pondělí8:00-11:00 12:00-17:00
Úterý8:00-11:00 12:00-14:00
Středa8:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek8:00-11:00 12:00-14:00
Pátek8:00-11:00 12:00-13:00

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti na Úřadě městské části Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, je zřízeno kontaktní místo Czech POINTu poskytující tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
Výpisy z neveřejných evidencí:
  • Rejstřík trestů
  • Centrální registr řidičů

* Obchodní rejstřík IČ subjektu
* Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
* Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
* Rejstřík trestů Občanský průkaz nebo cestovní pas
* Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Katastr nemovitostí a Registr řidičů – 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku
* Rejstřík trestů – 50,- Kč bez ohledu na počet stran
* Druhý a každý následný ověřený výpis stejného elektronického dokumentu je zpoplatněn ve stejné výši
* Osvobození od správního poplatku je možné jen v případech a v rozsahu stanoveném v §8 zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Nárok musí žadatel prokázat.
Poznámka : 
V případě, že pracoviště na UMČ Brno-Starý Lískovec bude nedostupné, doporučujeme nejbližší pobočku Czech POINTu na pobočce české pošty, s.p., U pošty 638/16.

Ověřeným výstupem se rozumí listina, která vznikla úplným převodem výpisu informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do listinné podoby.

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku:

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká:

Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc – viz vzor zde - ve formátech WORD nebo PDF ) a svoji totožnost.

Pro vydání ověřeného výpisu z Centrálního registru řidičů (RŘ) je třeba doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. Pro jednoznačnou identifikaci žadatele se doporučuje zadat i nepovinné údaje - rodné číslo a číslo řidičského průkazu.

Registr řidičů Občanský průkaz nebo cestovní pas, řidičský průkaz

Výpis z RŘ lze vydat i cizincům na základě jejich identifikačních dokladů. Pokud někdo žádá o výpis z RŘ v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc – viz vzor zde - ve formátech WORD nebo PDF ) a svoji totožnost.

Vydávání ověřených výstupů z Czech POINTu je zpoplatněno správním poplatkem (část I položka 3 písm. d), položka 10 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) a to:

26.1.2016 16:09:26 | přečteno 10010x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load