STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Elektronická podatelna

el.podatelna@staryliskovec.cz

Podání musí být podepsáno zaručeným el. podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. V opačném případě musí být do 5-ti dnů doplněno (např.: vlastnoručním podpisem, nebo další zprávou obsahující zaručený el. podpis).

Doručení datové zprávy bude potvrzeno zasláním zprávy, jejíž součástí je elektronický podpis zaměstnance podatelny ÚMČ. Vzor zprávy: Vaše elektronické podání bylo přijato dne ..., v ... hodin a bylo zaevidováno pod číslem ... . Elektronická podatelna ÚMČ Brno- Starý Lískovec

Elektronická podatelna je provozována v souladu s platnými předpisy, tj. se zákonem o elektronickém podpisu, nařízením vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon a vyhláškou č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

Velikost jedné zprávy včetně příloh je omezena na maximálně 8 MB.

Přehled datových formátů pro příjem zpráv v digitální podobě:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • xml (Extensible Markup Language Document)*
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)

V případě zjištění výskytu chybného formátu, škodlivého kódu nebo neúplnosti u dokumentu v digitální podobě, vyrozumí se odesílatel o zjištěné vadě přijatého dokumentu a stanoví se další postup pro její odstranění.Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu  odstranit, dokument se nezpracovává.

26.1.2016 16:04:37 | přečteno 9072x | tomas.okrina
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load