STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Rada MČ

 Rada je výkonným orgánem MČ v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá Zastupitelstvu. Radu MČ Brno-Starý Lískovec tvoří starosta, místostarosta a dalších 5 členů rady volených z řad členů Zastupitelstva. Rada může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány Komise.

 Rada se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby. Rada připravuje návrhy pro jednání Zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místostarostou nebo jiným radním. Zápis ze schůze Rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva. 

 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt Úřední hodiny 
MČ Brno-Starý Lískovec
Oderská 260/4, 625 00 Brno
Tel.: 547 139 211
Fax: 547 139 230
E-mail: info@staryliskovec.cz 
Datová schránka: 2rbbwxi 
fotourad
PO: 08:00-11:00 12:00-17:00
ÚT:
ST: 08:00-11:00 12:00-17:00
ČT:
PÁ:

 
load