STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Prodloužení nouzového stavu 26.03.2021

aktuálně 2903

146 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2021 č. 314 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Vláda

I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do dne 11. dubna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021, které bylo vyhlášeno pod č. 96/2021 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021 č. 1596;

II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;

III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Provedou:
  • členové vlády,
  • vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy

Na vědomí:

  • hejtmani,
  • primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

147 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. března 2021 č. 315 o změně krizových opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 ze dne 26. února 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) a c) a odst. 2 písm. e) a g) krizového zákona.

Vláda s účinností od 27. března 2021 od 00:00 hod.

I. mění dobu účinnosti:

1. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 199, vyhlášeného pod č. 99/2021 Sb.,
2. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 300, vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb.,
3. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 203, vyhlášeného pod č. 103/2021 Sb.,
4. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 205, vyhlášeného pod č. 105/2021 Sb.,
5. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 206, vyhlášeného pod č. 106/2021 Sb.,
6. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 207, vyhlášeného pod č. 107/2021 Sb.,
7. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 208, vyhlášeného pod č. 108/2021 Sb.,
8. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 210, vyhlášeného pod č. 110/2021 Sb.,
9. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 211, vyhlášeného pod č. 111/2021 Sb.,
10. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb., a ve znění usnesení vlády ze dne
18. března 2021 č. 300, vyhlášeného pod č. 135/2021 Sb.,
11. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 296, vyhlášeného pod č. 131/2021 Sb.,
12. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 297, vyhlášeného pod č. 132/2021 Sb.,
13. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 298, vyhlášeného pod č. 133/2021 Sb.,
14. usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášeného pod č. 134/2021 Sb., tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 11. dubna 2021 do 23:59 hod.;

II. mění usnesení vlády ze dne 18. března 2021 č. 299, vyhlášené pod č. 134/2021 Sb., tak, že v bodu III/1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: „f) cest na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti na něm ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21:00 hod. do 23:59 hod.,“. Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

originál textu ke stažení zde: ikona souborusb057 21

29.3.2021 14:25:21 | přečteno 682x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load