STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Výjimky prodloužení ze dne 22.03.2021

znak čr

Na základě bodu XII. usnesení vlády České republiky ze dne 18. března 2021 č. 299 o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 134/2021 Sb., 1. místopředseda vlády a ministr vnitra stanoví, že všechny dosud udělené výjimky z omezení pohybu, které byly stanoveny podle bodu XII. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 216, vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 28. února 2021 č. 218, vyhlášeného pod č. 115/2021 Sb., jsou i nadále platné:I. pro následující obce či jejich části: Čakovičky, v části obce Nová Ves; Dolní Břežany, v části obce Jarov; Hlásná Třebáň, Jablonec nad Nisou, v části města Proseč nad Nisou; Kunčice pod Ondřejníkem; Liberec, v části Vratislavice nad Nisou; městská část Praha-Lipence, v části Dolní Černošice; Mořinka; Mouchnice; Ohrobec; Plzeň; Praha; Přezletice; Skorkov; Sojovice; Troskovice; Vrané nad Vltavou; Vykáň; Zadní Třebáň
II. pro obce okresů Brno – město a Brno – venkov
III. pro obce správního obvodu ORP Turnov

Odůvodnění

Občanům s trvalým pobytem či bydlištěm na území výše zmíněných obcí či jejich částí udělil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra výjimky z výše zmíněného usnesení vlády. V případě dotčených obcí existují objektivní okolnosti, které zapříčiňují, že pro osoby s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm je dodržování výše zmíněného usnesení vlády neúměrně problematické či zcela nemožné. Osoby s trvalým pobytem nebo bydlištěm na územní výše uvedených obcí nemohou efektivně naplňovat své základní potřeby, aniž by při tom nedošlo k nedovolenému překročení hranic okresů. Ve zmíněných případech byl vždy naplněn alespoň jeden z objektivních důvodů k udělení výjimky, které lze obecně shrnout v následujících bodech:
  • Obec či některá její část nemá adekvátní spojení, jež by umožňovalo spojení s hlavními centry svého okresu, aniž by při tom bylo nezbytné překročit okresní hranici. Zároveňbylo přihlíženo k možnosti přístupu k jednotlivým nemovitostem, kdy v ojedinělých případech příjezdové cesty neumožňují jiné alternativy než překročení okresní hranice.
  • Obec či některá její část nemá adekvátní spojení hromadnou dopravou, které by umožňovalo spojení s hlavními centry svého okresu. V tomto směru bylo přihlíženo jak k celkové orientaci linek a případné nutnosti přestupu mimo území okresu veřejné dopravy, tak i k frekvenci spojů ve všední den i o víkendech a k časové dostupnosti centra. Zároveň bylo přihlíženo k přístupnosti jednotlivých zastávek hromadné dopravy, které jsou v ojedinělých případech situovány na území sousedního okresu.
  • Průběh okresní hranice vede zastavěným územím obce, kdy v ojedinělých případech hranice prochází samotnými ulicemi daného sídla. V takových případech není možné, vzhledem ke složitému průběhu hranice, opatření efektivně uplatňovat, kontrolovat či vynucovat jeho striktní dodržování.
  • Specifický případ neskladebnosti územních jednotek okresů a správních obvodů ORP (v ČR je jediný takový případ v oblasti Turnovska).
  • Specifický případ dálnice D0 a navazujících komunikací, která ve svém profilu několikrát překračuje krajskou i okresní hranici a při striktním dodržování opatření by tato komunikace byla prakticky nevyužitelná.
Vzhledem k tomu, že výše uvedené skutečnosti jsou obecné a trvalé povahy, tak i důvody pro udělení výjimek přetrvávají do té doby, dokud krizové opatření vlády bude obsahovat obecný zákaz pohybu osob s trvalým pobytem nebo bydlištěm mimo svůj okres. V návaznosti na usnesení vlády č. 134/2021 Sb., které fakticky prodlužuje platnost výše zmíněných opatření omezujících pohyb osob přes hranice okresů, se zachovává i platnost přijatých výjimek z tohoto opatření, které spočívají na výše uvedených objektivních kritériích.

originál textu ke stažení zde: ikona souboruvyjimky prodlouzeni final 19 3
23.3.2021 10:19:19 | přečteno 449x | filip.zeiner
 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load