STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

městská část Brno-Starý Lískovec

Vyhledávání

Odbory úřadu

Odbory Úřadu městské části zřizuje Rada městské části. Odbor je pracovní úsek, který je vytvořen k zajištění řízení ucelených okruhů odborně souvisejících činností, nebo za účelem snazšího a komplexního řízení několika relativně odborně samostatných předmětů činností. Odbory plní úkoly obce v samostatné působnosti i v oblasti přenesené působnosti. Bližší popis činnosti jednotlivých Odborů je stanoven Organizačním řádem. V současnosti je na ÚMČ zřízeno sedm Odborů.

  

 
předchozí další
01
02
03
czechpoint
Kontakt  Úřední hodiny
MČ Brno-Starý Lískovec  Po 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Oderská 260/4, 625 00 Brno  Út 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
Tel.: 547 139 211  St 8:00-11:00 12:00-17:00 hod.
Fax: 547 139 230  Čt 8:00-11:00 12:00-14:00 hod.
E-mail: info@staryliskovec.cz  Pá 8:00-11:00 12:00-13:00 hod.
datová schránka: 2rbbwxi   

 
load